March 23, 2015

ทาโร่ชีส ชีสอร่อยจากญี่ปุ่น

Share

ทาโร่ชีส

ไม่รู้ราคา พี่ที่ออฟฟิศให้มา

รสชาติ: เค็ม ๆ มัน ๆ ข้น ๆ กลิ่นชีสจี้ดไปถึงกระดูกสันหลัง แรกๆ จะแหยงๆ หน่อยๆ ครับ เพราะไม่คุ้นรส

พอกินไปสักเส้นทีนี้หยุดไม่ได้เลยครับ ไอ้ที่กลิ่นแปลก ๆ หอมขึ้นมาทันที เค็มก็น้อยลง ๆ ๆ จนเหลือแต่มัน ๆ แทน

อร่อยครับ แต่ซื้อที่ไหนนี่จนปัญญาตอบจริง ๆ

-แอดมินหล่อ

Vector2212

Trending Now

ความอร่อยอื่นๆ

Vector2212

Trending Now