May 2, 2014

น้ำดื่มนกชื่นใจ สดชื่นไม่มีคอแห้งตลอดการเดินทาง

Share

น้ำดื่มนกชื่นใจ

น่าจะเป็นน้ำดื่มชนิดเดียวในโลกครับที่ความหวานเย็นชื่นใจแปลผกผันไปกับความสวยหวานของน้องนกมากมายที่ให้บริการบนเครื่อง

รอบผมขึ้นแม่งเจอ Turbulence ตอน Take Off ครับ เลยไม่รู้เลยว่าน้องนกสวยๆ หมวยๆ คนนั้นชื่อนกอะไร #เซ็ง

– แอดมินหล่อ

Vector2212

Trending Now

ความอร่อยอื่นๆ

Vector2212

Trending Now