May 22, 2015

ชานม McDonald’s สำหรับคนไม่อยากกินน้ำอัดลม

Share

ชานม McDonald’s 45 บาท

หอม หวาน มัน กินแก้ขัดยามดึกชนิดที่ไม่เสียใจแม้ราคากับปริมาณจะบาดใจไปนิดก็เถอะ

(มาตรฐานราคาอาหารกลางคืนนะแสรสไม่ใช่เอาราคาป้าข้างทางตอนสิบโมงมาเทียบนี่เอาเฟรนฟรายเสียบไส้ไหลเลยนะ)

– แอดมินหนุ่ม

McDonald

สถานที่: McDonald
ราคา: 45 บาท

ความอร่อยอื่นๆ