December 8, 2014

เอส เคลียร์ ใสซ่ารสบางเบา

Share

เอส เคลียร์

รสชาติเหี้ยมาก 15 บาท

เหมือนสไปร์สผสมน้ำเจือจางที่มีกลิ่นมะนาวบางๆ เหมือนน้ำยาล้างจานซันไรส์

อย่าให้ขวดหลอกคุณ เทออกมาก็ขาว ๆ ใส ๆ รสชาติธรรมดาหาความเป็นมะนาวไม่เจอ

เลือกน้องเก้า… เอ้ย สไปร์สดีกว่าครับ

-แอดมินหล่อ อยู่บนรถทัวร์ กลัวตายเลยอัพเพจ (160-180 Kmh)

EST

สถานที่:
ราคา: 15 บาท
Vector2212

Trending Now

ความอร่อยอื่นๆ

Vector2212

Trending Now