February 3, 2015

พุดดิ้้งชาเขียว 7-11 ญี่ปุ่น

Share

พุดดิ้้งชาเขียว 7-11 ญี่ปุ่น

เป็นขนมที่มีส่วนผสมของความเป็นสากลกับความเป็นญี่ปุ่นที่จัดเรียงรสชาติไว้ด้วยกัน 3 ชั้น

ชั้นที่ 1 วิปครีมที่ให้รสชาตินุ่มๆ ไม่หวานจนเกินไป
ชั้นที่ 2 พุดดิ้งชาเขียวที่ติดขม ให้รสชาเขียวเต็ม ๆ
ก่อนที่จะจะดึงความหวานกลับมาผ่านชั้นที่ 3 นั่นก็คือถั่วแดงญี่ปุ่น

กลายเป็นความหวานอร่อยเรียบๆ ที่ลงตัว และตราตรึง

-แอดมินพังค์

Vector2212

Trending Now

ความอร่อยอื่นๆ

Vector2212

Trending Now